Projekcia a výroba

O nás Politka BOZP Obchodné podmienky Voľné pracovné miesta Zastupované firmy

 

Spoločnosť už vyše 20 rokov vykonáva projektové, výrobné a inštalačné realizácie laboratórnych interiérov pre celé spektrum ich odborného zamerania bez ohľadu na veľkosť pracoviska..

 


Pre úspešnú prípravu a realizáciu Vašich laboratórií ponúkame tieto stupne spolupráce::

  •  definíciu ideového zámeru
  •  stanovenie metód práce a ich väzby na technologické vybavenie interiéru
  •  posúdenie takto vzniknutého návrhu s väzbou na technické a bezpečnostné normy a smernice
  •  možnosť vypracovania protokolu o určení vonkajších vplyvov
  •  vytvorenie podkladov (technického návrhu) na zadanie pre vznik projektu
  •  vyriešenie väzieb technologickej časti laboratórneho interiéru na stavebnú časť projektu

 

 

 

Významným krokom bolo rozhodnutie vyrábať vlastný rad špeciálneho laboratórneho nábytku modelovej rady MERCI® vrátane digestorov a médiových stien. Nábytková modelová rada MERCI® je plne certifikovaná v súlade s požiadavkami aktuálnych platných noriem EN. Od roku 2004 spoločnosť vyrába tieto komponenty vo vlastnej výrobnej hale v Brne-Slatine na ploche cca 1500 m2. Moderná technológia výroby sa opiera o nové výkonné stroje. Výroba začína na nárezovom CNC formátovacom centre SELCO, pokračuje NC vŕtacími a frézovacími strojmi a centrom olepovacím. Poslednou fázou je korpusový lis s následnou technickou kontrolou kvality a balenia. Naše výrobky nielenže spĺňajú prísne kritériá európskych noriem kvality, ale znižujú aj ekologickú záťaž v rámci výroby laboratórneho nábytku.

 

Nábytkové komponenty, ktoré sú projektované do technických návrhov sú z hľadiska použitých materiálov, z hľadiska estetického a kvalitatívneho, a v neposlednom rade aj z hľadiska ceny, rozvrhnuté do troch produktových radov:

 

  • Rad EKO
  • Rad STANDARD
  • Rad TOP

 

Každá z modelových radov je výnimočná niektorými svojimi zvýraznenými vlastnosťami a každá sa hodí pre určitý typ zákazníka.

 


Súčasťou každej typovej rady je kompletná škála laboratórneho nábytku od podskriniek, cez širokú škálu pracovných dosiek, médiových stien, digestorov a špeciálnych skríň.

Spoločné všetkým typovým radom je, že sú certifikované podľa európskych štandardov a noriem, ako na funkčnosť a ergonómiu, tak na použité materiály pri ich výrobe.

Súčasne pri vybavovaní laboratórnych interiérov kladie spoločnosť veľký dôraz na bezpečnosť (napr. inštalácia bezpečnostných spŕch očných, celotelových) a hygienu práce.

Vo svojich návrhoch rešpektujeme potrebu užívateľov pri vytváraní úložísk technických plynov, skladovanie horľavín a výbušných materiálov, bezpečné riešenie požiarnych úsekov a všetky tieto prvky interiéru riešime v súlade s platnými normami a smernicami.

 

Tieto fakty umožňujú bezproblémovú akreditáciu priestorov, ktoré sú našimi nábytkovými prvkami vybavené.

 

Aj keď v sebe tieto nábytkové rady zahŕňajú aj možnosť vytvárania nábytkových atypov, ako tvarových tak materiálových, napriek tomu sa snažíme z dôvodu znižovania výrobnej ceny o určitú sériovosť.

Táto vlastnosť vystupuje do popredia predovšetkým pri zariaďovaní veľkých investičných celkov ako sú novo vznikajúce kampusy, vedecké centrá excelentnosti, rozsiahle technologické alebo výrobné parky a zdravotnícke zariadenia.

 

Okrem nábytkových súborov ponúkame dodávateľom laboratórnej techniky výrobu atypických stolov a podnož podľa výrobnej dokumentácie zariadenia, ktoré je na nich inštalované.

S našimi výrobkami sú tak exportované analyzátory f. Sysmex, laboratórne váhy Metller Toledo alebo stroje na prípravu vzoriek Struers a niektoré ďalšie.

 

Vyrobené nábytkové súbory rozvážame vlastnou dopravou na miesto inštalácie alebo ich špeciálne balíme napr. pre námornú dopravu.

 

V štandardných prípadoch vykonávajú  inštaláciu vyškolené montážne skupiny spoločnosti a ich práca je zakončená revíznymi správami a funkčnými skúškami, zaškolením obsluhy a odovzdaním všetkých dokumentov, ktorý sprevádza technologický interiér po dobu záruky aj v dobe pozáručnej.

Na inštalované nábytkové súbory poskytujeme záručný aj pozáručný servis, objednávaný buď jednotlivo alebo termíny pravidelných servisných kontrol strážime ako výrobcovia na základe uzatvorenej viacročnej servisnej zmluvy.

 

Vzhľadom k charakteru našich zákazníkov slúži celoročne aj havarijná NONSTOP LINKA +420 724 773 333.

 

Ako popredný výrobca laboratórneho nábytku investujeme do výskumu a vývoja laboratórneho nábytku a do prevádzkových skúšok pre inováciu používaných materiálov.

 

Výsledkom tejto činnosti je aj niekoľko ocenení, ktoré získali laboratórne digestory či médiové steny.

 

Medzi našich významných partnerov patria prevádzkové laboratóriá Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice a Jadrovej elektrárne Mochovce.

 

Nebojte sa nás osloviť! Sme pripravení!

 

 

 

Váš MERCI Slovakia Team