Izolace DNA

Příprava genomové DNA • široké spektrum výchozího materiálu • možnost i paralelní izolace DNA a RNA • vhodné k vědeckým a diagnostickým účelům.
Cena bez DPH od 3 867,00 €
Varianty

Izolace DNA/RNA patogenních organismů

Příprava DNA/RNA patogenních organismů • vhodné k diagnostickým a vědeckým metodám • detekce původců chorob (chřipky, HIV, HBV, tuberkulóza…)
Cena bez DPH od 5 510,00 €
Varianty

Izolace plasmidové DNA

Izolovaná pDNA je připravena pro následné aplikace: PCR, RE digesce, značení, klonování, sekvenace, In vitro transkripce. Pouze netoxické reagencie, ...
Cena bez DPH od 725,00 €
Varianty

Izolace RNA

Příprava celkové RNA z tkání a FFPE vzorků • široké spektrum výchozího materiálu • možnost i paralelní izolace DNA a RNA • vhodné k vědeckým a diag...
Cena bez DPH od 5 848,00 €
Varianty

Purifikace PCR produktů

Vhodné pro přečištění po PCR od zbytků reagencií a neúplných fragmentů, přečištění fragmentů od agarozových gelů.
Cena bez DPH od 2 513,00 €
Varianty